As of November 2011, this website is no longer being kept uptodate. It contains NZ Parliament debates from November 2005 to November 2011. TheyWorkForYou.co.nz is volunteer run, and has been in operation since November 2006.

Ririnui

Mita Ririnui

List member, Labour Party

Most recent appearances in parliament

If this MP has contributed more than once to a debate, only one speech is shown.

Valedictory Statements (28 Sep 2011)

Speech expand: "Tēnā koe kai te Kaihautū. Otirā, hei tīmatanga kōrero, ko te wehi ki a Ihowa, tūāuriuri, whāioio hoki nei me te rangi me te whenua, te nui o tāna korōriatanga; me te tuku whakamoemiti, whakawhetai ki a ia ki te wāhi ngaro mō āna manaakitanga ki ..."

Māori Purposes Bill - Second Reading (13 Sep 2011)

Speech expand: "Ā, kāti, kia ora tātou kai roto i te Whare. Kia ora tātou te āhuatanga o tēnei pire kei waenganui i a tātou. Ka roa tēnei pire e hīkoi haere i waenganui i ngā rōpū e rua, i tēnei wā kua tae ki te mutunga o tana hīkoi. I tīmatahia mai ngā ..."

Whanganui Iwi (Whanganui (Kaitoke) Prison and Northern Part of Whanganui Forest) On-account Settlement Bill - Third Reading (12 Jul 2011)

Speech expand: "Tēnā koe. Otirā, kia ora tātau i roto i te Whare. Ahakoa kua oti rā te Wiki o te Reo Māori i tērā atu wiki, e tika tonu ana kia kōrerohia tō tātau reo tuatahi o te motu, i ngā wā katoa. Hoi anō rā kai te Kaihautū tēnā koe, tēnā tātau ..."

Nga Wai o Maniapoto (Waipa River) Bill, Ngati Porou Claims Settlement Bill, Ngāti Pāhauwera Treaty Claims Settlement Bill - Nga Wai o Maniapoto (Waipa River) Bill, Ngati Porou Claims Settlement Bill, Ngāti Pāhauwera Treaty Claims Settlement Bill (17 May 2011)

Speech expand: "Kāti rā, tēnā tātou katoa, kei ngā maunga rangatira, koutou rā kua takahia mai rā te huarahi kia tae mai rā koutou ki roto i te Whare nei; kia tutuki pai ai ngā āhuatanga e pā ana ki ō koutou kerēme, ā, me ngā moemoeā ō rātou kua ngaro ā-ka ..."

Land Transport (Road Safety and Other Matters) Amendment Bill - In Committee (13 Apr 2011)

Speech expand: "Kia ora, Mr Chairperson, and let me also endorse some of the comments of previous speakers in congratulating you on your appointment as Assistant Speaker. It is good to see you in the Chair once again, and I look forward to your reminding us of the Standing ..."

External links

Answers most questions about these subjects

Answers most questions about these portfolios

(based on oral questions answered by Mita Ririnui)

Asks most questions about these subjects

Asks most questions about these portfolios

(based on oral questions asked by Mita Ririnui and answered by Ministers or Members)